• § 8. - Oświadczenie podm...
  29.09.2022
Obserwuj akt
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-07-29

§ 8 zezw.na pracę cudzoz


Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

1.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, art. 88o warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.
2.
W uzasadnionych przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań określonych w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy, jeżeli w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 16.
3.
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący sprawę może zażądać w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia tych zezwoleń, przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ustawy, lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 2b ustawy.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 6 ustawy, w przypadku złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
§ 8 Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie prac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...