• § 17. - Zgoda na uproszc...
  26.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2021.0.2258 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Obserwuj akt

§ 17 zgłosz. INTRASTAT


Zgoda na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu

1.
W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w pkt 5 sekcji 31 rozdziału IV załącznika V rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz. Urz. UE L 271 z 18.08.2020, str. 1, z późn. zm.), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które będą stanowić części składowe zakładu przemysłowego;
2)
oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;
3)
inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.
3.
Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola zgodnie z § 13 i § 14 ust. 1, z wyjątkiem pól, o których mowa w § 13 pkt 17 i 18.
4.
W polu, o którym mowa w § 13 pkt 14, podaje się kod towaru, który tworzy się w następujący sposób: pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiada numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0.
5.
Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.
§ 17 Zgoda na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...