• § 3. - Zawieszenie wykon...
  12.04.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Stan prawny aktualny na dzień: 12.04.2024

Dz.U.2021.0.2258 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Obserwuj akt

§ 3 zgłosz. INTRASTAT


Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

1.
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105) osoba zobowiązana nie dokonuje zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1)
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną dotyczy co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);
2)
w ramach czynności, o których mowa w art. 25 działalność przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, osoba zobowiązana nie będzie dokonywała żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.
2.
W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w art. 25 działalność przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.
3.
Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 3 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...