• Rozporządzenie Ministrów ...
  23.10.2021

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2021

Dz.U.2019.0.2310 t.j. - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Obserwuj akt

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

1.
Znaki:
1)
G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
2)
G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
3)
G-1c "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni",
4)
G-1d "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
5)
G-1e "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
6)
G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni"
informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
2.
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.
3.
Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, o której mowa w § 3 ust. 2, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.
4.
Znak G-2 "sieć pod napięciem" oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.
5.
Znaki:
1)
G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",
2)
G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym"
wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...