• Rozporządzenie Ministrów ...
  23.10.2021

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2021

Dz.U.2019.0.2310 t.j. - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Obserwuj akt

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

1.
Znaki:
1)
R-1 „szlak rowerowy lokalny”,
2)
R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego”,
3)
R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego”
oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego lokalnego.
2.
(uchylony).
3.
Znak R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.
4.
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
5.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące
szlak rowerowy.
6.
Znaki:
1)
R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”,
2)
R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”,
3)
R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”,
4)
R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość”,
5)
R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego”
wskazują przebieg i kierunek szlaku rowerowego.
7.
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
8.
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...