• Rozporządzenie Ministrów ...
  08.12.2021

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Stan prawny aktualny na dzień: 08.12.2021

Dz.U.2019.0.2310 t.j. - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Obserwuj akt

Rozdział 3. Dodatkowe znaki pionowe

1.
Znaki:
1)
G-1a "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
2)
G-1b "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni",
3)
G-1c "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni",
4)
G-1d "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
5)
G-1e "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni",
6)
G-1f "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni"
informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
2.
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.
3.
Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, o której mowa w § 3 ust. 2, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.
4.
Znak G-2 "sieć pod napięciem" oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.
5.
Znaki:
1)
G-3 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym",
2)
G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym"
wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.
1.
Znak AT-1 "sygnalizacja świetlna" ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.
2.
Znak AT-2 "sygnalizacja świetlna wzbudzana" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.
3.
Znak AT-3 "niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
4.
Znak AT-4 "stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
5.
Znak AT-5 "ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.
Znaki, o których mowa w § 79:
1)
są umieszczane po prawej stronie toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku ruchu albo między torami na słupach sieci trakcyjnej - w odległości od 50 m do 200 m od miejsca niebezpiecznego;
2)
zobowiązują kierujących tramwajami jadących torem, przy którym są umieszczone, do zachowania szczególnej ostrożności.
1.
Znak BT-1 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.
2.
Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 "koniec ograniczenia prędkości".
3.
Znak BT-3 "blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
4.
Znak BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Znaki, o których mowa w § 81, są umieszczane nad torem lub po prawej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.
1.
Znaki:
1)
R-1 „szlak rowerowy lokalny”,
2)
R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego”,
3)
R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego”
oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego lokalnego.
2.
(uchylony).
3.
Znak R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.
4.
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
5.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące
szlak rowerowy.
6.
Znaki:
1)
R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”,
2)
R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”,
3)
R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”,
4)
R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość”,
5)
R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego”
wskazują przebieg i kierunek szlaku rowerowego.
7.
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
8.
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
1.
Znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi są:
1)
znak W-1 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym";
2)
znak W-2 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym";
3)
znak W-3 "klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych";
4)
znak W-4 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych";
5)
znak W-5 "klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych";
6)
znak W-6 "szerokość mostu lub środka przeprawowego";
7)
znak W-7 "wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu".
2.
Znaczenie znaków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...