• Rozporządzenie Ministrów ...
  29.11.2021
Obserwuj akt

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

1.
Sygnały świetlne dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, poruszającymi się po wydzielonych dla nich pasach ruchu, są barwy białej.
2.
Sygnały świetlne, o których mowa w ust. 1, nadawane przez sygnalizator SB oznaczają:
1)
sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał w kształcie dwóch kropek - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących pojazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej;
3)
sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświetlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.
3.
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
4.
Przepis § 99 stosuje się odpowiednio.
Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej.
1.
Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:
1)
sygnał w kształcie kreski pionowej - zezwolenie na wjazd za sygnalizator;
2)
sygnał w kształcie kreski pionowej migający - zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej;
3)
sygnał w kształcie kreski poziomej - zakaz wjazdu za sygnalizator.
2.
Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)
ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom;
2)
ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB, o którym mowa w § 102 ust. 2 i 3, bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.
1.
Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kierunkach wskazanych przez strzałki umieszczone na tabliczce nad sygnalizatorem; przepis § 104 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:
1)
STT-1 - zakaz wjazdu za sygnalizator;
2)
STT-2 - zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w górnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka - w prawo.
3.
Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.
4.
Przepisy § 104 ust. 2 stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.
Przepis § 95 ust. 4 i § 99 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...