• Rozporządzenie Ministrów ...
  23.10.2021

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2021

Dz.U.2019.0.2310 t.j. - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Obserwuj akt

Znaki kierunku i miejscowości

1.
Znak E-1 "tablica przeddrogowskazowa" uprzedza o skrzyżowaniu.
2.
Znak E-1a "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie" uprzedza o wyjeździe z autostrady.
3.
Znak E-1b "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę" uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
4.
Umieszczone na znakach, o których mowa w ust. 1-3, wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
1.
Znaki:
1)
E-2a "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni",
2)
E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią",
3)
E-2c "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie",
4)
E-2d "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie",
5)
E-2e "drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę",
6)
E-2f "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę",
7)
E-3 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi",
8)
E-4 "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość",
9)
E-5 "drogowskaz do dzielnicy miasta"
wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.
2.
Znaki:
1)
E-6 "drogowskaz do lotniska",
2)
E-6a "drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej",
3)
E-6b "drogowskaz do dworca autobusowego",
4)
E-6c "drogowskaz do przystani promowej"
wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak E-6c może oznaczać ponadto dworzec morski.
3.
Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
4.
Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie.
5.
Znaki:
1)
E-7 "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi",
2)
E-8 "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego",
3)
E-9 "drogowskaz do muzeum",
4)
E-10 "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury",
5)
E-11 "drogowskaz do zabytku przyrody",
6)
E-12 "drogowskaz do punktu widokowego",
7)
E-12a "drogowskaz do szlaku rowerowego"
wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
1.
Znak E-13 "tablica kierunkowa" wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
2.
Znaki E-14 "tablica szlaku drogowego", E-14a "tablica szlaku drogowego na autostradzie" wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
1.
Znaki:
1)
E-15a „numer drogi krajowej”,
2)
E-15b „numer drogi wojewódzkiej”,
3)
E-15c „numer autostrady”,
4)
E-15d „numer drogi ekspresowej”,
5)
E-16 „numer szlaku międzynarodowego”
wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.
2.
Umieszczona pod znakiem E-15a, E-15c, E-15d tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi pub- licznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.
1.
Znak E-17a "miejscowość" oznacza wjazd do miejscowości.
2.
Znak E-18a "koniec miejscowości" oznacza wyjazd z miejscowości.
3.
Znak E-19a "obwodnica" wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
4.
Znak E-20 "tablica węzła drogowego na autostradzie" informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.
5.
Znak E-21 "dzielnica (osiedle)" informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
1.
Znak E-22a "samochodowy szlak turystyczny" wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak.
2.
Znak E-22b "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
3.
Znak E-22c "informacja o obiektach turystycznych" informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
Znaki określone w § 63, § 64 ust. 1, § 66 ust. 2 i 3 oraz § 67 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...