• Art. 131. - Przepisy prz...
  23.06.2024
Obserwuj akt

Art. 131. zużyty sprz.elektr.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Wprowadzający sprzęt, który przed dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadził do obrotu sprzęt należący do grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy, jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 22 dodatkowa ewidencja ilości i masy wprowadzonego sprzętu ust. 1.
2.
Do potwierdzenia osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, poziomów odzysku i poziomów recyklingu zużytego sprzętu za okres do dnia 31 grudnia 2015 r. stosuje się dodatkową ewidencję, o której mowa w art. 32 wezwanie do potwierdzenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 50 wyposażenie miejsc magazynowania zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
3.
Przedsiębiorcy, w tym organizacje odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 32 wezwanie do potwierdzenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 53 zaświadczenie o zużytym sprzęcie i art. 54 uchylony ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te ewidencje.
Art. 131. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...