• Art. 135. - Przepisy prz...
  31.03.2023
Obserwuj akt

Art. 135. zużyty sprz.elektr.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w:
1)
art. 123 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, nie przechowuje zaświadczeń, o których mowa w art. 123 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1,
2)
art. 131 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3, nie przechowuje dodatkowej ewidencji, o której mowa w art. 32 wezwanie do potwierdzenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 300 000 zł.
2.
Kary, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
3.
Do postępowania w przedmiocie wymierzenia kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 93 tryb wymierzania i uiszczanie administracyjnych kar pieniężnych ust. 3, 4, 6 i 7 oraz art. 94 odesłanie do przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Art. 135. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...