• Art. 140. - Przepisy prz...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 140. zużyty sprz.elektr.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 50 zaświadczenie o zużytym sprzęcie ust. 8, art. 55 rozporządzenie w sprawie zaświadczeń potwierdzających recykling lub inne procesy odzysku i art. 66 stawki opłaty produktowej ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 141 utrata mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53 zaświadczenie o zużytym sprzęcie ust. 11, art. 59 uchylony i art. 114 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 niniejszej ustawy,
2)
art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO ustawy zmienianej w art. 108 zmiana ustawy o odpadach, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 stawki opłaty produktowej ust. 2 niniejszej ustawy.
Art. 140. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...