• Art. 142. - Wejście usta...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 142. zużyty sprz.elektr.


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
1)
art. 102 zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pkt 2–6 oraz art. 108 zmiana ustawy o odpadach pkt 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 110 zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2015 r.;
3)
art. 66 obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego–71 i art. 91 naruszenia przepisów ustawy skutkujące administracyjnymi karami pieniężnymi pkt 46–48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
4)
art. 2 stosowanie ustawy ust. 2 pkt 4–10, art. 5 grupy sprzętu ust. 2 i art. 104 zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.10.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1688]
Art. 142. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...