• Art. 80. - Obowiązek udo...
  25.03.2023
Obserwuj akt

Art. 80. zużyty sprz.elektr.


Obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt

1.
W przypadku przemieszczania używanego sprzętu, co do którego zachodzi podejrzenie, w szczególności z uwagi na jego funkcjonalność, że jest on zużytym sprzętem, posiadacz używanego sprzętu organizujący jego przemieszczanie jest obowiązany do wykazania, że używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem.
2.
W celu wykazania, że przemieszczany używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem, posiadacz używanego sprzętu organizujący jego przemieszczanie:
1)
jest obowiązany do udostępnienia:
a) kopii dokumentu nabycia używanego sprzętu, w szczególności faktury i umowy sprzedaży, potwierdzającego funkcjonalność oraz przeznaczenie do bezpośredniego ponownego użycia używanego sprzętu,
b) dowodów oceny lub badań w postaci kopii dokumentacji (certyfikat badań lub dowód sprawności funkcjonalnej) dla każdego używanego sprzętu znajdującego się w przesyłce oraz protokołu wyszczególniającego dokumentację, o której mowa w pkt 2 lit. b,
c) oświadczenia posiadacza używanego sprzętu, organizującego jego przemieszczanie, że używany sprzęt oraz przewożone z nim rzeczy nie są odpadem, oraz wskazującego na zakres jego odpowiedzialności związanej z przemieszczaniem używanego sprzętu,
d) dokumentu transportowego, w szczególności listu przewozowego;
2)
zapewnia:
a) przeprowadzenie badania używanego sprzętu polegającego na ocenie:
– jego funkcjonalności,
– obecności w nim niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych,
b) sporządzenie przez podmiot przeprowadzający badanie, o którym mowa w lit. a, dokumentacji badania zawierającej:
– numer i nazwę grupy i rodzaj używanego sprzętu,
– numer identyfikacyjny używanego sprzętu (numer typu), jeżeli został nadany,
– rok produkcji używanego sprzętu, jeżeli jest znany,
– wynik, rodzaj i datę przeprowadzenia badania oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu, który je przeprowadził.
3.
Posiadacz przemieszczanego używanego sprzętu jest obowiązany do umieszczenia na nim, a w przypadku gdy używany sprzęt jest opakowany – na jego opakowaniu, dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.
4.
Dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, umieszcza się w sposób:
1)
bezpieczny, ale nietrwały;
2)
pozwalający na jej odczytanie bez konieczności rozpakowania używanego sprzętu, jeżeli używany sprzęt jest opakowany.
Art. 80. Obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...