• Art. 83. - Warunki uznan...
  01.04.2023
Obserwuj akt

Art. 83. zużyty sprz.elektr.


Warunki uznania używanego sprzętu za sprzęt zużyty

1.
Używany sprzęt, w tym sprzęt, o którym mowa w art. 82 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do przemieszczania używanego sprzętu ust. 1 pkt 1, uznaje się za zużyty sprzęt, a jego przemieszczanie za nielegalne przemieszczanie w rozumieniu art. 2 stosowanie ustawy pkt 35 rozporządzenia nr 1013/2006:
1)
jeżeli odpowiednio z dokumentacji i dokumentów, o których mowa w art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b, nie wynika, że nie jest on zużytym sprzętem;
2)
w przypadku braku odpowiednio dokumentacji, o której mowa w art. 80 obowiązek udostępnienia dokumentów przez przemieszczającego używany sprzęt ust. 2 pkt 2 lit. b, albo dokumentów, o których mowa w art. 82 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do przemieszczania używanego sprzętu ust. 2;
3)
jeżeli nie jest on odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas przemieszczania, załadunku i rozładunku, w szczególności odpowiednio opakowany oraz rozmieszczony.
2.
Do nielegalnego przemieszczania używanego sprzętu stosuje się przepisy art. 24 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących wprowadzającego sprzęt i art. 25 zwolnienie wprowadzającego sprzęt z obowiązków określonych w ustawie rozporządzenia nr 1013/2006 oraz przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792).
Art. 83. Warunki uznania używanego sprzętu za sprzęt zużyty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...