• Ustawa o zużytym sprzęcie...
  21.05.2024

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2022.0.1622 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Obserwuj akt

Rozdział 12. Rejestr i sprawozdawczość

Podmiot będący:
1)
wprowadzającym sprzęt,
2)
autoryzowanym przedstawicielem,
3)
zbierającym zużyty sprzęt,
4)
prowadzącym zakład przetwarzania,
5)
prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
6)
prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
7)
organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
– podlega wpisowi do rejestru na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Podmiot będący:
1)
wprowadzającym sprzęt,
2)
autoryzowanym przedstawicielem,
3)
zbierającym zużyty sprzęt,
4)
prowadzącym zakład przetwarzania,
5)
prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
6)
prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
7)
organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
– jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...