• Art. 38. - Obowiązek zło...
  05.12.2022
Obserwuj akt

Art. 38. zw.metrop. w woj. śl


Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

1.
Członek zarządu, skarbnik związku metropolitalnego i sekretarz związku metropolitalnego są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
2.
Do oświadczeń majątkowych składanych przez osoby, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27c obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ust. 1–12, art. 27d jawność informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, art. 27f skutek niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego i art. 27g odpowiedzialność za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
3.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110).
Art. 38. Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...