• Art. 6. - Wniosek o zmia...
  05.12.2022
Obserwuj akt

Art. 6. zw.metrop. w woj. śl


Wniosek o zmianę obszaru i granic związku metropolitalnego

1.
Do wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 uprawnienie do tworzenia lub zmiany obszaru lub granic związku metropolitalnego ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 wniosek o utworzenie związku metropolitalnego ust. 1–3 i 6, z tym że wniosek o zmianę obszaru i granic związku metropolitalnego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej składa zgromadzenie związku metropolitalnego, zwane dalej „zgromadzeniem”.
2.
Wniosek o zmianę obszaru i granic związku metropolitalnego zawiera:
1)
określenie nowego obszaru i nowych granic związku metropolitalnego;
2)
uzasadnienie zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego, zawierające w szczególności wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe na tym obszarze;
3)
informację o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 7 obowiązek zasięgnięcia opinii ust. 5;
4)
informacje, o których mowa w art. 5 wniosek o utworzenie związku metropolitalnego ust. 4 pkt 3, 4, 6 i 7.
3.
Do wniosku o zmianę obszaru i granic związku metropolitalnego dołącza się:
1)
uchwały rad gmin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
2)
uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzenia, zawierające opinie, o których mowa w art. 7 obowiązek zasięgnięcia opinii ust. 2.
Art. 6. Wniosek o zmianę obszaru i granic związku metropo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...