• Ustawa o związku metropol...
  21.02.2024

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2022.0.2578 t.j. - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Obserwuj akt

Rozdział 8a. Przepis epizodyczny

Na rok 2023 część stałą składki rocznej gminy wchodzącej w skład związku metropolitalnego ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększony o kwotę przypadającego gminie w roku 2022 dodatkowego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 70j przepisy epizodyczne ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...