• Art. 100. - Protokoły re...
  19.07.2024

Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.1378 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 100. akty stanu cyw.


Protokoły rejestracji zdarzenia zaistniałego poza granicami RP

1.
Jeżeli wniosek o rejestrację zdarzenia został złożony do konsula, sporządza on protokół rejestracji urodzenia lub zgonu, który podpisują osoba składająca wniosek o rejestrację zdarzenia i konsul.
2.
Protokół rejestracji urodzenia zawiera:
1)
nazwiska, nazwiska rodowe, imiona, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, jeżeli są znane, oraz numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;
2)
nazwisko i imię (imiona) dziecka;
3)
płeć dziecka;
4)
datę urodzenia dziecka;
5)
miejsce i kraj urodzenia dziecka;
6)
nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
7)
miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów;
8)
adres do korespondencji osoby składającej wniosek;
9)
informację o dokumentach lub oświadczeniach, na podstawie których sporządzono protokół;
10)
nazwisko i imię konsula przyjmującego wniosek.
3.
Protokół rejestracji zgonu zawiera:
1)
nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby zmarłej, numer PESEL, jeżeli został nadany;
2)
datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, jeżeli są znane;
3)
datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok;
4)
imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, jeżeli są znane;
5)
stan cywilny osoby zmarłej, nazwisko i imię (imiona) małżonka osoby zmarłej, o ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;
6)
informację, na podstawie jakich dokumentów lub oświadczeń ustalono dane niezbędne do sporządzenia protokołu;
7)
nazwisko i imię osoby składającej wniosek o rejestrację zgonu;
8)
nazwisko i imię konsula sporządzającego protokół.
Art. 100. Protokoły rejestracji zdarzenia zaistniałego po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...