• Art. 44. - Dokumenty wyd...
  18.04.2024

Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1378 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 44. akty stanu cyw.


Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

1.
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
1)
odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;
2)
zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
3)
zaświadczenia o stanie cywilnym.
2.
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych.
3.
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.
4.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.
5.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
6.
Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.
Odpis aktu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 35 sprostowanie aktu stanu cywilnego ust. 8, w art. 37 uzupełnienie akt stanu cywilnego ust. 8, w art. 102 wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, w art. 105 forma dokonania transkrypcji ust. 2 oraz w art. 110 zamieszczanie w rejestrze treści odtworzonego zagranicznego dokumentu ust. 2, jest wydawany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, w zależności od żądania wnioskodawcy.
Art. 44. Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...