• Art. 48. - Treść odpisu ...
  19.07.2024

Prawo o aktach stanu cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.1378 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 48. akty stanu cyw.


Treść odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu

1.
Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera:
1)
nazwisko, imię (imiona) oraz płeć dziecka;
2)
kraj, datę i miejsce urodzenia;
3)
nazwiska rodowe i imiona rodziców.
2.
Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, poza danymi o których mowa w ust. 1, zawiera adnotację, że dziecko urodziło się martwe.
3.
Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera:
1)
nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia;
2)
datę i miejsce zawarcia małżeństwa;
3)
nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo;
4)
nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa;
5)
nazwisko małżonków, jeżeli jest inne niż w pkt 4;
6)
nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;
7)
adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesieniu separacji, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz oznaczenie aktu zgonu.
4.
Odpis skrócony aktu zgonu zawiera:
1)
nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej;
2)
stan cywilny osoby zmarłej;
3)
nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim;
4)
datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;
5)
nazwiska rodowe i imiona rodziców osoby zmarłej.
Art. 48. Treść odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeńst... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...