• Informacja o zakresie sto...
  03.02.2023

DP.III.443/102/04

Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 1 grudnia 2004

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 553 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Proszę o potwierdzenie, że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zadania inwestycyjnego tj. budowa sieci kanalizacyjnej przy współudziale środków z programu SAPARD. Umowa z ARiMR została zawarta 30.06.2004r.

W myśl art 88 ust 4 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jednak, zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu (§27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D. U. nr 97, poz. 970 ze zm.).

Jeśli tak, mając na uwadze to, że podmiot nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz to, że (zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w zapytaniu) umowa nr 21373/732-030060/03 zawarta została w dniu 30 czerwca 2004r., (tj. po 1 maja 2004r.) pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Gminą, należy uznać, iż Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez wykonawcę robót w dniu 16 sierpnia 2004r. na kwotę brutto 99837zł.

Odpowiedzi udzielono w granicach stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu Podmiotu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...