• Art. 467. KC - Złożenie p...
  03.10.2023

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 467. KC


Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
1)
jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
2)
jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;
3)
jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;
4)
jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Art. 467. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sąd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 25
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...