• Art. 709[2]. KC - Forma u...
  01.10.2023

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 7092. KC


Forma umowy leasingu

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
Art. 7092. Forma umowy leasingu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...