• Art. 727. KC - Odmowa wyk...
  01.10.2023

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 727. KC


Odmowa wykonania zlecenia przez bank

Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.
Art. 727. Odmowa wykonania zlecenia przez bank - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...