• Art. 809. KC - Obowiązek ...
  01.10.2023

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 809. KC


Obowiązek wydania dokumentu ubezpieczenia

§ 1.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.
§ 2.
Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811 ochrona ubezpieczającego przed niekorzystnymi postanowieniami umowy, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
Art. 809. Obowiązek wydania dokumentu ubezpieczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...