• Art. 859[2]. KC - Uprawni...
  02.10.2023

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 8592. KC


Uprawnienie przedsiębiorcy składowego do łączenia rzeczy

§ 1.
Przedsiębiorca składowy może łączyć rzeczy zamienne tego samego gatunku i tej samej jakości, należące do kilku składających, za ich pisemną zgodą.
§ 2.
Wydanie składającemu przypadającej mu części rzeczy w ten sposób połączonych nie wymaga zgody pozostałych składających.
§ 3.
Podział i połączenie rzeczy powinny być ujawnione w dokumentach przedsiębiorcy składowego.
Art. 8592. Uprawnienie przedsiębiorcy składowe... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...