• Art. 888. KC - Istota umo...
  02.10.2023

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1610 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 888. KC


Istota umowy darowizny

§ 1.
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
§ 2.
(uchylony)
Art. 888. Istota umowy darowizny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 102 Interpretacje: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...