• Art. 122f. - Zaświadczen...
  18.04.2024

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2024.0.572 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 122f. KPA


Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

§ 1.
Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.
§ 2.
Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.
§ 3.
Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera:
1)
oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;
2)
datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;
3)
powołanie podstawy prawnej;
4)
treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;
5)
datę milczącego załatwienia sprawy;
6)
pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;
7)
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia.
§ 4.
Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim stronom w sprawie załatwionej milcząco.
§ 5.
W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy stosuje się przepisy działu VII.
Art. 122f. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...