• Art. 262. KPA - Koszty po...
  29.09.2023

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.775 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 262. KPA


Koszty postępowania obciążające stronę

§ 1.
Stronę obciążają te koszty postępowania, które:
1)
wynikły z winy strony;
2)
zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
§ 2.
W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.
Art. 262. Koszty postępowania obciążające stronę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 88 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...