• Ustawa o odwróconym kredy...
  25.05.2024

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.152 t.j. - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Rozdział 7. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 14.11.2014 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1585]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...