• III SA/Kr 659/14 - Wyrok ...
  02.04.2023

III SA/Kr 659/14

Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
2014-09-11

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Dorota Dąbek
Hanna Knysiak-Molczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Tadeusz Wołek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Knysiak- Molczyk(spr.) Sędziowie WSA Dorota Dąbek WSA Tadeusz Wołek Protokolant Ewelina Kalita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2014 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...