• II SO/Gd 12/14 - Postanow...
  28.05.2024

II SO/Gd 12/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dyrektora Gimnazjum [...] w M. o wymierzenie grzywny Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udzielenia informacji publicznej postanawia 1. wymierzyć Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania grzywnę w wysokości 1 000 (tysiąc) zł za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Dyrektora [...] w M. na bezczynność w sprawie udzielenia informacji publicznej; 2. zasądzić od Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania na rzecz Dyrektora Gimnazjum [...] w M. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...