• II SA/Gl 1817/13 - Postan...
  28.05.2022

II SA/Gl 1817/13

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Elżbieta Kaznowska /sprawozdawca/
Grzegorz Dobrowolski
Włodzimierz Kubik /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kubik Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.) Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2014 r. sprawy ze skargi M.i R., I. K. następców prawnych E. R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 500 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) tytułem uiszczonego wpisu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...