• II SA/Gl 254/14 - Wyrok W...
  28.05.2022

II SA/Gl 254/14

Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Elżbieta Kaznowska /sprawozdawca/
Grzegorz Dobrowolski
Włodzimierz Kubik /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kubik Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.) Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2014 r. sprawy ze skargi A. P., J. P., S. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonywanych robót budowlanych wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego oddala skargę.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...