• II SA/Gl 468/14 - Wyrok W...
  28.01.2023

II SA/Gl 468/14

Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Grzegorz Dobrowolski
Maria Taniewska-Banacka
Rafał Wolnik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Rafał Wolnik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski Sędzia WSA Maria Taniewska - Banacka Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2014 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...