• Prawo o zgromadzeniach
  13.04.2024

Prawo o zgromadzeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2022.0.1389 t.j. - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Obserwuj akt

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. poz. 412, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706, z 2014 r. poz. 1871 oraz z 2015 r. poz. 1045): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) wprowadza
się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...