• Art. 14. Pr. Bank. - Two...
  30.09.2023

Art. 14. Pr. bankowe


Tworzenie i likwidacja banku państwowego

1.
Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.
1a.
Utworzenie albo likwidacja banku państwowego wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Nadzoru Finansowego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 147 przesłanki decyzji KNF o przejęciu bądź likwidacji banku ust. 1 pkt 2.
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się majątkiem banku.
3.
Bank państwowy nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 14. Tworzenie i likwidacja banku państwowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...