• Art. 31b. - Rozporządzen...
  30.09.2023

Art. 31b. Pr. bankowe


Rozporządzenie w sprawie zapewnienia KNF dostępu do danych dla sprawowania nadzoru

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 22a zarząd banku akcyjnego ust. 2,
2)
dokumenty, które należy załączyć do wniosku, o którym mowa w art. 22b powołanie członków zarządu banku akcyjnego ust. 1, w celu przedstawienia informacji określonych w art. 22b powołanie członków zarządu banku akcyjnego ust. 2,
3)
wykaz dokumentów, o których mowa w art. 31 wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku ust. 2 pkt 3
– kierując się potrzebą zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do prawidłowego sprawowania nadzoru, w tym oceny spełniania wymogów ustawowych przez założycieli i członków organów banku, a także badania sytuacji finansowej założycieli.
Art. 31b. Rozporządzenie w sprawie zapewnienia KNF dostęp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...