• Art. 39. Pr. Bank. - Wni...
  21.05.2024

Art. 39. Pr. bankowe


Wniosek o utworzenie przez bank krajowy banku lub oddziału banku za granicą

1.
Utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, jak również utworzenie oddziału banku krajowego za granicą, z zastrzeżeniem art. 48a formy prowadzenia działalności banku krajowego w państwie goszczącym-48g, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
2.
Wniosek o utworzenie za granicą banku powinien zawierać:
1)
określenie nazwy, siedziby i formy organizacyjnej banku;
2)
dane dotyczące założycieli i kapitału założycielskiego.
3.
Do wniosku załącza się:
1)
projekt statutu oraz uzasadnienie utworzenia banku za granicą;
2)
program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni;
3)
informacje o przepisach prawnych obowiązujących w państwie przyjmującym w zakresie:
a) zezwoleń na podjęcie działalności przez bank,
b) przepisów podatkowych dotyczących działalności banków,
c) przepisów dotyczących transferu dewiz i nadzoru bankowego.
4.
Wniosek o utworzenie oddziału banku za granicą powinien zawierać uzasadnienie utworzenia oddziału banku za granicą i informacje określone w ust. 3 pkt 3 dotyczące odpowiednio oddziałów banków.
Art. 39. Wniosek o utworzenie przez bank krajowy banku lu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...