• Art. 44. Pr. Bank. - Roz...
  30.09.2023

Art. 44. Pr. bankowe


Rozporządzenie w sprawie przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną

Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:
1)
przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa;
2)
określa, w jakim zakresie majątek banku państwowego zostanie wniesiony do spółki akcyjnej na pokrycie kapitału akcyjnego, w jakim zaś nastąpi zbycie tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa.
Art. 44. Rozporządzenie w sprawie przekształcenia banku p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...