• Art. 48c. Pr. Bank. - Za...
  30.09.2023

Art. 48c. Pr. bankowe


Zawiadomienie o zamiarze utworzenia oddziału banku krajowego na terytorium państwa goszczącego

1.
Bank krajowy, który zamierza utworzyć oddział na terytorium państwa goszczącego, zawiadamia o tym w formie pisemnej Komisję Nadzoru Finansowego.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
nazwę państwa goszczącego, na terytorium którego bank zamierza utworzyć oddział;
2)
nazwę oddziału;
3)
adres oddziału, pod którym możliwe będzie uzyskanie dokumentów dotyczących jego działalności;
4)
program działalności oddziału określający w szczególności czynności, jakie bank zamierza wykonywać poprzez oddział, oraz opis struktury organizacyjnej oddziału;
5)
nazwiska osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora oddziału i jego zastępcy.
3.
Komisja Nadzoru Finansowego może żądać uzupełnienia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2-5.
4.
W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lub jego uzupełnienia Komisja Nadzoru Finansowego przesyła zawiadomienie właściwym władzom nadzorczym państwa goszczącego wraz z informacjami o kwocie funduszy własnych i wysokości współczynnika wypłacalności banku, który zamierza utworzyć oddział. O przesłaniu zawiadomienia właściwym władzom nadzorczym Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia zainteresowany bank.
Art. 48c. Zawiadomienie o zamiarze utworzenia oddziału ba... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...