• Art. 50. Pr. Bank. - Swo...
  29.09.2023

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2324 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 50. Pr. bankowe


Swoboda dysponowania środkami pieniężnymi przez posiadacza rachunku bankowego

1.
Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami.
1a.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rachunku VAT, o którym mowa w rozdziale 3a.
2.
Bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych.
Art. 50. Swoboda dysponowania środkami pieniężnymi przez ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...