• Art. 6. Pr. Bank. - Inne...
  20.05.2024

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.2488 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 6. Pr. bankowe


Inne kompetencje banków

1.
Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 czynności bankowe ust. 1 i 2, banki mogą:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
wykonywać czynności określone w art. 69 umowa kredytu ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi na warunkach określonych w art. 70 zdolności kredytowa ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4)
dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika;
5)
nabywać i zbywać nieruchomości;
6)
świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych;
6a)
świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania;
7)
świadczyć inne usługi finansowe;
8)
wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.
2.
Bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia.
3.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie spoczywa na banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.
Art. 6. Inne kompetencje banków - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...