• Art. 62d. - środki pieni...
  29.09.2023

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2324 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 62d. Pr. bankowe


środki pieniężne zwolnione od zajęcia

1.
Środki pieniężne zgromadzone:
1)
na rachunku VAT,
2)
na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu,
3)
na wyodrębnionym rachunku technicznym służącym identyfikacji posiadacza rachunku VAT
– są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia należności innych niż wymienione w art. 62b uznanie i obciążenie rachunku VAT ust. 2 pkt 2.
2.
Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.
Art. 62d. środki pieniężne zwolnione od zajęcia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...