• Art. 6d. Pr. Bank. - Zez...
  26.09.2023

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2023

Dz.U.2022.0.2324 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 6d. Pr. bankowe


Zezwolenie na zawarcie z przedsiębiorcą zagranicznym umowy o wykonywanie niektórych czynności

1.
Zawarcie umowy, o której mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 lub 7, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego na wniosek banku.
2.
Do postępowania w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 5 i art. 33 czynności KNF w przedmiocie wniosku o zezwolenie na utworzenie banku stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku umów, o których mowa w:
1)
art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 7 pkt 1 – przepisów art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 5 pkt 2 nie stosuje się;
2)
art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 7 pkt 2 – przepisów art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 5 pkt 2 i 3 nie stosuje się.
4.
Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić wydania zezwolenia lub cofnąć zezwolenie, w przypadku gdy:
1)
istnieje zagrożenie naruszenia tajemnicy prawnie chronionej;
2)
w państwie, w którym powierzone czynności mają być wykonywane, obowiązujące prawo uniemożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wykonywanie efektywnego nadzoru;
3)
powierzenie wykonywania czynności może wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie przez bank działalności zgodnie z przepisami prawa, ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w banku oraz możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy.
5.
Przepis art. 6c powierzenia przedsiębiorcy wykonywania niektórych czynności bankowych stosuje się odpowiednio.
Art. 6d. Zezwolenie na zawarcie z przedsiębiorcą zagranic... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...