• Art. 92b. Pr. Bank. - Re...
  28.09.2023

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2023

Dz.U.2022.0.2324 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 92b. Pr. bankowe


Rejestr wierzytelności z umowy o subpartypację

1.
Bank prowadzi rejestr wierzytelności, wymienionych w umowie, o której mowa w art. 92a umowa przelewu wierzytelności i o subpartypację ust. 1 pkt 2.
2.
Wierzytelności, o których mowa w ust. 1, podlegają wpisowi do rejestru z chwilą, w której zobowiązanie wynikające z umowy, o której mowa w art. 92a umowa przelewu wierzytelności i o subpartypację ust. 1 pkt 2, stało się skuteczne.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia oraz wzór rejestru wierzytelności wymienionych w umowie, o której mowa w art. 92a umowa przelewu wierzytelności i o subpartypację ust. 1 pkt 2, uwzględniając zakres danych wynikających z tej umowy oraz konieczność zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do prawidłowego sprawowania nadzoru.
Art. 92b. Rejestr wierzytelności z umowy o subpartypację - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...