• Art. 92d. Pr. Bank. - Um...
  30.09.2023

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2324 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 92d. Pr. bankowe


Umowa o kredytowy instrument pochodny

Bank może zawrzeć umowę o kredytowy instrument pochodny lub inną umowę niż wymieniona w art. 92a umowa przelewu wierzytelności i o subpartypację ust. 1 i 3, na podstawie których następuje przeniesienie całości lub części ryzyka związanego z wierzytelnościami tego banku.
Art. 92d. Umowa o kredytowy instrument pochodny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...