• Art. 101. Pr. bud. - Zat...
  27.10.2021

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 27.10.2021

Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 101. Pr. bud.


Zatarcie kary

1.
Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:
1)
wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
a) 2 lat – w przypadku kary określonej w art. 96 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 1,
b) 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary określonej w art. 96 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 2,
c) 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – w przypadku kary określonej w art. 96 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 3;
2)
w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych w art. 96 kary dyscyplinarne ust. 1.
2.
Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 przesłanie decyzji o ukaraniu ust. 1.
3.
Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Zgłoszenie robót budowlanych Sprawdź
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę Sprawdź
Wniosek o wydanie dziennika budowy Sprawdź
Wniosek inwestora o stwierdzenie niezbędności wejścia ... Sprawdź
Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego Sprawdź
Art. 101. Zatarcie kary - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Leszno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...