• Art. 47e. - Uprawnieni d...
  30.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47e. Pr. bud.


Uprawnieni do dokonania wpisu w dzienniku budowy

1.
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1)
uczestnicy procesu budowlanego;
2)
geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;
3)
upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
2.
Pracownik organu nadzoru budowlanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza swoją obecność na terenie budowy wpisem w dzienniku budowy.
Art. 47e. Uprawnieni do dokonania wpisu w dzienniku budowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...